Tujhi se ibtada hai tu hi ik din intaha hogasada-e-saz hogi aur na saz-e-besada hogahamen malum hai hum se suno mahashar mein kya hogasab us ko dekhte honge wo hamako dekhata hogasar-e-mahashar hum aise aasiyon ka aur kya hogadar-e-jannat na va hoga dar-e-rahamat to va hogajahannum ho ki jannat jo bhi hoga faisala hogaye kya kam hai hamara aur us ka samana hoganigah-e-qahar par hi jan-o-dil sab khoye baitha hainigah-e-mehar aashiq par agar hogi to kya hogaye mana bhej dega hum ko mahashar se jahannum meinmagar jo dil pe guzaregi wo dil hi janata hogasamajhata kya hai tu divanagana-e-ishq ko zahidye ho jayenge jis janib usi janib khuda hoga“jigar” ka hath hoga hashr mein aur daman-e-hazaratshikayat ho ki shikwa jo bhi hoga baramala hoga

Your Comment Comment Head Icon

Login