Kaash 6 Za Domra Khaista Way,Laka Ta Che Ye Janana.Za Ba Domra Maghroor Na Way,Laka Ta Che Ye Janana.Da Che Sta Nafrat Ta Goram,No Pa Shundo Me Dua Shi.Dase Za Hum BeParwah Way,Lakah Ta Che Ye Janana.Yao Patang Ba Azaar Na WaySta Da Kali Pa Koso K,Paky Baala Shama Za WayLaka Ta Che Ye Janana.Ka Pa Yao Gutt Ye Ajal Wo,KHIYAL Bas Kali Wo Jamoona,Da Sharab Domra Trakha Way,Laka Ta Che Ye Janana.

Che Taabya Sta Da Didaar Kram,Nor Sa Na Krama Zaan Khwar Kram.Tor Orbal De Pa Maa Khor Kra,Che De Zulfy Tar Pa Tar Kram.Krama Khkul Che De Sre Shundy,Da Raqeeb Pa Zra Guzaar Kram,Pa Dunya Me Hes Kaar Neshta,Za Da Eshq Kaaro Baar Kram.Pukhla Khpla Sha Janana,So Mennat Ba Da Rebaar Kram.Raqibaan Me Domra Khwah Di,Che Hama Pa Sar Da DAAR Kram.Rogh Ba Nasham IMDAD KHIYALA,Toro Stargo De Bimaar Kram.

Che Taabya Sta Da Didaar Kram,Nor Sa Na Krama Zaan Khwar Kram.Tor Orbal De Pa Maa Khor Kra,Che De Zulfy Tar Pa Tar Kram.Krama Khkul Che De Sre Shundy,Da Raqeeb Pa Zra Guzaar Kram,Pa Dunya Me Hes Kaar Neshta,Za Da Eshq Kaaro Baar Kram.Pukhla Khpla Sha Janana,So Mennat Ba Da Rebaar Kram.Raqibaan Me Domra Khwah Di,Che Hama Pa Sar Da DAAR Kram.Rogh Ba Nasham IMDAD KHIYALA,Toro Stargo De Bimaar Kram.

Che Sa De Okral Baba Kha De Okral,Jaram Pa De Akhir Pa Sa De Okral.Ma 6 Daa Taa Ta Eazy Load Karay Wo,Daa Me Pradi Pati K Goad Karay Wo.Ta Kho Ve Tala Nokari Darkawam,Ghata Kursay Ao Afsari Darkawam.Ta Kho Sa Der Zyat Daroghjan Okhate,Khoga Baba Gwaray Tagjan Okhate,Za IMDAD KHIYAL Sa Punjabai Ho Na Yam,Ghat Kat Pukhtoon Yama Sinday Ho Na Yam.Da Khuday Da Para Zan Ta Zan Owaya,De Pukhtano Ta Musalman Owaya.

Che Sa De Okral Baba Kha De Okral,Jaram Pa De Akhir Pa Sa De Okral.Ma 6 Daa Taa Ta Eazy Load Karay Wo,Daa Me Pradi Pati K Goad Karay Wo.Ta Kho Ve Tala Nokari Darkawam,Ghata Kursay Ao Afsari Darkawam.Ta Kho Sa Der Zyat Daroghjan Okhate,Khoga Baba Gwaray Tagjan Okhate,Za IMDAD KHIYAL Sa Punjabai Ho Na Yam,Ghat Kat Pukhtoon Yama Sinday Ho Na Yam.Da Khuday Da Para Zan Ta Zan Owaya,De Pukhtano Ta Musalman Owaya.

Sok Da Akhtar Da Para Zan Joravi,Sok Panjedare Sok Botaan Joravi.Da Cha Sengar V Tar Sahara Jari,Sok Tar Pa Tar Sere Grewan Joravi.Sok Shonde Sre Lasona Sra Garza V,Sok Naray Poze La Pezwaan Joravi.Der Bewatana Armani Da Watan,Da Tarmo Ohko Cheraghan Jora V.Mong Badqismata Khpal Naseb Jaravi,Qismat Khwarah Da Yar Zulfan Jorawe.Sok Pa Sangal Da Yar Khobona Kavi,KHIYAL Tasverona Da Janan Jorawe.Cell # +9203349136162.

Sok Da Akhtar Da Para Zan Joravi,Sok Panjedare Sok Botaan Joravi.Da Cha Sengar V Tar Sahara Jari,Sok Tar Pa Tar Sere Grewan Joravi.Sok Shonde Sre Lasona Sra Garza V,Sok Naray Poze La Pezwaan Joravi.Der Bewatana Armani Da Watan,Da Tarmo Ohko Cheraghan Jora V.Mong Badqismata Khpal Naseb Jaravi,Qismat Khwarah Da Yar Zulfan Jorawe.Sok Pa Sangal Da Yar Khobona Kavi,KHIYAL Tasverona Da Janan Jorawe.Cell # +9203349136162.

Zulfe Che Makh Ta Lewanay Wonisi,Sam Laka Tandar Che Spogmai Wonisi.Pa Anango Ye Khwale Daase Khkari,Parkha Che Gul Ghotai Ghotai Wonisi.Laka Maaraan Ve Da Paaro Laaso Ke,Daa Che Pa Gwoto Ke Kamsai Wonisi.Khudaya Shekhan Ba Hom Tobe Maate Kri,Saaqi Che Makhe Ta Pyalai Wonisi.6 Me Ashna Baad Ta Zulfan Khwara Kri,Khalaq Baadono Ta Jolai Wonisi.IMDADA Zra Ba De Polai Polai Kri,Che Darta Mre Starge Golai Wonisi.Contact # 0916514039

Zulfe Che Makh Ta Lewanay Wonisi,Sam Laka Tandar Che Spogmai Wonisi.Pa Anango Ye Khwale Daase Khkari,Parkha Che Gul Ghotai Ghotai Wonisi.Laka Maaraan Ve Da Paaro Laaso Ke,Daa Che Pa Gwoto Ke Kamsai Wonisi.Khudaya Shekhan Ba Hom Tobe Maate Kri,Saaqi Che Makhe Ta Pyalai Wonisi.6 Me Ashna Baad Ta Zulfan Khwara Kri,Khalaq Baadono Ta Jolai Wonisi.IMDADA Zra Ba De Polai Polai Kri,Che Darta Mre Starge Golai Wonisi.Contact # 0916514039

Rapidal Me Andamona Yakha Shpa Wa,Ma Che Kralo Didanoona Yakha Shpa Wa.Che Me Kala Da Ashna Pa Seena Kekhwal,Lagedal Pe Bad Lasoona Yakha Shpa Wa.Pa Chaman K Da Bulbalo Chghar Na Wo,Charta Nast Wo Tit Saroona Yakha Shpa Wa.Ma da Husan Gulistan pa Janan daao kro,6 Shendale me pre Golona Yakha Shpa Wa.Tar Saba Da Janan Stargi Wochi Na Shwe,Sasidal Tre Baranoona Yakha Shpa Wa,Za IMDAD Husan parest lamba lamba shom,Bal pa Zra me oo oroona yakha Spa Wa.

Maat Sho Qalam Pa Zra Me Gham Paate Sho,Nom Me Nemghare Da Sanam Paate Sho.Za Afsaane Sta Da Zulmono Lekam,Waya Ashna Kom Yo Sitam Paate Sho.Teyarah Da Hijar Da Manzal Na Khkari,Rana Khpal Yaar Pa Yo Qadam Paate Sho.Zra Me Barbad Kro Da Jehan Ghamono,Zama Pa Stargo Ke Tash Nam Paate Sho.Janana Sta Da Naakardo Da Lasa,Maa Na Sta Kor Kale Ao Cham Paate Sho.Ta Kho Da Rogh Surat Peghor Rakawy,Zargi Zama Qalam Qalam Paate Sho.Hagha Che Ta Ba Tal Khere Kre Warta,Hagha Be Soka KHIYAL Karam Paate Sho.

Mong Pukhtana Khple Pukhto Okhwaro,Monga Ghamona Da Prado Okhwaro.Khalaq Da Zmake Na Asman Ta Laral,Mong Da Okhano Pa Sha Spo Okhwaro.Wajno Paiso Bande Da Mor Rawari,Mong Da Daulat Fan Nasho Okhwaro.Shar Hamesha Mo V Pa Pula Pati,Zaka Da Jail Toro Tambo Okhwaro.Sabar La Sa V Mong Ye Na Pejano,Monga Lamba Sholo Lambo Okhwaro.Aghyar Zamong Pa Tamasha Di Candí,Monga Pa Shato Ke Macho Okhwaro.Kala Ba V Che Ba Zaan Opejanu,Monga Kho Khpalo Dushmano Okhwaru.Mong IMDAD KHIYALA Bad Naseba Yo Der,Che Sro Gulono Hom Azgho Okhwaro.

Mong Pukhtana Khple Pukhto Okhwaro,Monga Ghamona Da Prado Okhwaro.Khalaq Da Zmake Na Asman Ta Laral,Mong Da Okhano Pa Sha Spo Okhwaro.Wajno Paiso Bande Da Mor Rawari,Mong Da Daulat Fan Nasho Okhwaro.Shar Hamesha Mo V Pa Pula Pati,Zaka Da Jail Toro Tambo Okhwaro.Sabar La Sa V Mong Ye Na Pejano,Monga Lamba Sholo Lambo Okhwaro.Aghyar Zamong Pa Tamasha Di Candí,Monga Pa Shato Ke Macho Okhwaro.Kala Ba V Che Ba Zaan Opejanu,Monga Kho Khpalo Dushmano Okhwaru.Mong IMDAD KHIYALA Bad Naseba Yo Der,Che Sro Gulono Hom Azgho Okhwaro.

Starge Zma Pa Shogiro Stare Shwe,Pa Intizaar Sta Da Ratlo Stare Shwe.Waai Har Chaata Da Zargi Khaloona,Laka Baran Pa Waredo Stare Shwe.Yo Zal Takleef Oka Yo So Qadama,Ma Raza Bia K Pa Ratlo Stare Shwe.Za Ka Shom Stare Pa Laton Dar Pase,Ta Hum Ashna Pa Patedo Stare Shwe.Sa De Pa Meena Ke Mondal Zargia,Pa Khandedo Pa Jaredo Stare Shwe.Bewafa Heer Kra Nor Ye Ma Yadawa,Zargia Khwar She Pa Salgo Stare Shwe.Zaan De Raswsa Kralo Namrada Eshq Ke,Nadan Zargia Pa Gilo Stare Shwe.Da Che Na Mre Ao Na Raghege KHIYALA,Kharegi Bia Pa Asweloo Stare Shwe.

Starge Zma Pa Shogiro Stare Shwe,Pa Intizaar Sta Da Ratlo Stare Shwe.Waai Har Chaata Da Zargi Khaloona,Laka Baran Pa Waredo Stare Shwe.Yo Zal Takleef Oka Yo So Qadama,Ma Raza Bia K Pa Ratlo Stare Shwe.Za Ka Shom Stare Pa Laton Dar Pase,Ta Hum Ashna Pa Patedo Stare Shwe.Sa De Pa Meena Ke Mondal Zargia,Pa Khandedo Pa Jaredo Stare Shwe.Bewafa Heer Kra Nor Ye Ma Yadawa,Zargia Khwar She Pa Salgo Stare Shwe.Zaan De Raswsa Kralo Namrada Eshq Ke,Nadan Zargia Pa Gilo Stare Shwe.Da Che Na Mre Ao Na Raghege KHIYALA,Kharegi Bia Pa Asweloo Stare Shwe.