Kaash 6 Za Domra Khaista Way,Laka Ta Che Ye Janana.Za Ba Domra Maghroor Na Way,Laka Ta Che Ye Janana.Da Che Sta Nafrat Ta Goram,No Pa Shundo Me Dua Shi.Dase Za Hum BeParwah Way,Lakah Ta Che Ye Janana.Yao Patang Ba Azaar Na WaySta Da Kali Pa Koso K,Paky Baala Shama Za WayLaka Ta Che Ye Janana.Ka Pa Yao Gutt Ye Ajal Wo,KHIYAL Bas Kali Wo Jamoona,Da Sharab Domra Trakha Way,Laka Ta Che Ye Janana.

Your Comment Comment Head Icon

Login