6 Rang Ye Spen V Trena Lare Garza,Ka Khog Gabeen V Trena Lare Garza.Pa Zaheri Husan Ye Ma Teroza,6 Mahjabeen V Terna Lare Garza.Da Nazawali Hase Zra Lobave,6 Nazanen V Trena Lare Garza.Dve Pa Khwaga Khwaga K Ohri Sary,Sok Che Sherin V Trena Lare Garza.Pa Bazari Aasono Sala Garze,Har Yo Ta Zeen V Trena Lare Garza.Dve Da Wafa Pa Jaba Na Pohegi,Jafa Ye Deen V Trena Lare Garza.Danana Kaani Garzavi Seno Ke,Zaher Rangen V Trena Lare Garza.Pakha Mewa Zaher Khaista Hkaregi,Danana Khoren V Trena Lare Garza.Ka Zan Khoshala IMDAD KHIYALA Ghware,Sok Che Ghamgeen V Terna Lare Garza.

Your Comment Comment Head Icon

Login